Cenník

Cenník železného šrotu a farebných kovov platný od: 11.05.2021

      cena/kg
  Meď  - Vörösréz   5,20 €
  Mosadz - Sárgaréz   2,20 €
  Mosadz raf. - Sárgarézhűtő   1,70 €
  Hliník elektr. - Alumínium drót   0,50 €
  Hliník kusový - Alumínium darabos   0,40 €
  Hliník plech - Alumínium plé   0,40 €
  Hliník profilový - Alumínium profil   0,40 €
  Nerez - Antikor - Saválló   0,50 €
  Oceľový šrot plech - Vashulladék plé   0,15 €
  Rúry - csövek   0,18 €
  Oceľový šrot - Vashulladék   0,18 €
  Elektroodpad   0,03 €
  Akumulátory a batérie   0,30 €

 

Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dojednať jednotlivo na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.
Nevykupujeme kanalizačné poklopy, koľajnice a kovový odpad alebo farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ani z dopravných značiek a dopravných zariadení, alebo javiacich, že z takýchto zariadení pochádzajú.