Profil spoločnosti

Spoločnosť ZELKOV, s.r.o. je na trhu druhotných surovín dlhodobo, aj keď pôsobila v rôznych formách podnikania v závislosti od vývoja a potreby  trhu. /od roku 1993/

od r. 1993 – do 2007 podnikanie fyzickej osoby Vojtech Blahovič – ZELKOV
od r. 2004 spoločnosť s ručením obmedzeným ZELKOV, s.r.o. so sídlom v Nových Zámkoch

Prevažná činnosť:

  • Obchodná činnosť – zber, výkup – železného šrotu, odpadového materiálu z kovov, farebných kovov a zliatin
  • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Od februára 2008 – udelený súhlas na zber a spracovanie starých vozidiel
Od apríla 2008 – udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel
Od apríla 2010 – vnútroštátna nákladná cestná doprava
Od mája 2010 – povolenie na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
Od apríla 2013 – zber elektroodpadu a akumlátorov a batérií

Prevádzky: Levice, Nové Zámky, Bátorove Kosihy, Gbelce, Štúrovo